Werkconferentie
Inloggen

Elk kind in Venlo moet de ruimte en mogelijkheden krijgen om zijn/haar talenten te ontwikkelen zonder gehinderd te worden door afkomst of de plek waar het kind opgroeit!

12 oktober 2022 | 't Roadhoes, Blerick-Venlo

Werkconferentie

De professional aan het woord

Elk kind in Venlo moet de ruimte en mogelijkheden krijgen om zijn/haar talenten te ontwikkelen zonder gehinderd te worden door afkomst of de plek waar het kind opgroeit!

12 oktober 2022 | 't Roadhoes, Blerick-Venlo

Werkconferentie

De professional aan het woord

Bekijk onderstaande video over onze visie

'Gelijke kansen voor elk kind'

Hoe willen we deze visie realiseren?

Duurzame samenwerking bevorderen door het delen en ontwikkelen van kennis via het Gelijke Kansen Venlo platform, professionele leergemeenschappen, gezamenlijke actieplannen, masterclasses, etc. De professional is daarbij de spin in het web.

Onze 4 inhoudelijke pijlers

Kansengelijkheid Taal

Aandacht voor het bouwen van een goede taalbasis zodat ouders en kinderen zich kunnen ontwikkelen om laaggeletterdheid zoveel mogelijk te minimaliseren met de focus op een specifieke doelgroep en/ en of doelgroepen waarbij taalachterstand een probleem is.

Onderwijsachter-standen

Wij streven ernaar om 100% van de doelgroep mee te nemen in voorschoolse educatie met een doorgaande lijn naar het PO en VO. Met als doel alle kinderen een kansrijke toekomst te bieden door tijdelijke signalering van achterstanden en hier vervolgens op te anticiperen.

Gezondheid

Kinderen kunnen gezond (oud) worden en groeien op in een omgeving die daaraan bijdraagt. Gezond gedrag wordt op diverse momenten gestimuleerd in de vorm van toegankelijke (betaalbare) sportactiviteiten en gezonde voeding, kennis over gezond leven en voorbeeldgedrag van professionals.

Leefbaarheid

Alle partijen die actief betrokken zijn bij de leer- en leefomgeving van kinderen werken samen in het vroegtijdig signaleren van problemen. Er kan preventief beleid worden gevoerd, waardoor de gemeente Venlo een “rijke” omgeving biedt om te leven, leren en te werken.

Ook aansluiten bij de groeiende community?

Vraag dan nu vrijblijvend een account aan voor het Gelijke Kansen Venlo platform en zoek de verbinding op met andere professionals!

Aanmelden

Ook aansluiten bij de groeiende community?

Vraag dan nu vrijblijvend een account aan voor het Gelijke Kansen Venlo platform en zoek de verbinding op met andere professionals!

Ontmoet het projectteam

Mat Custers

Projectleider Taal

"Taal is de toegang tot elkaar en de toegang tot de wereld."

Koen Kock

Projectleider Onderwijs-achterstanden

‘Stimuleren van een kansrijke toekomst passend bij ieder kind in Venlo’.

Jaap Litjens Projectleider Gezondheid

"We gaan voor
een vitale toekomst voor Venlose kinderen!”

Ilse Crompvoets

Projectleider Leefbaarheid

Veilige en leefbare scholen en wijken zijn een belangrijke voorwaarde om te leren en te groeien”

Ben Janssen

Programmaleider

De ambitie van ‘Gelijke kansen door duurzame samenwerking’ is duidelijk: elk kind voelt zich gezien, gehoord en erkend, mag zijn wie het is en kan zijn talenten ontwikkelen. De professional is daarbij de spin in het web.

Vragen of meer informatie over de community?

Heb je vragen over?

  • Je persoonlijk account
  • het gebruik van het online platform
  • het delen van en reageren op onderwerpen

Sandra van Dijk, Community Beheerder van de Gelijke Kansen Venlo Community helpt jou graag bij vragen over het online platform.

  • +31 (0)6 30 47 68 49
  • info@netwerkschakel.nl