Werkconferentie
Inloggen

Woensdag 12 oktober 2022 | 't Roadhoes, Blerick-Venlo

Werkconferentie 'De professional aan het woord'

'It takes a village to raise a child'

We blikken terug op een succesvolle werkconferentie waarin veel nieuwe inzichten, ervaringen en ideeën zijn gedeeld tussen diverse professionals.

’s Ochtends gingen bestuurders en leidinggevenden met elkaar in gesprek over gelijke kansen in Venlo. De middag stond geheel in het teken van de professional. We bespraken met elkaar over hoe we als dorp het kind kunnen opvoeden. Zien we alle talenten? En benutten we alle kansen voor het kind?

Bekijk onderstaande de foto's

Woensdag 12 oktober 2022 | 't Roadhoes, Blerick-Venlo

Werkconferentie 'De professional aan het woord'

Ja, ik wil op de hoogte blijven

'It takes a village to raise a child'

’s Ochtends gaan bestuurders en leidinggevenden met elkaar in gesprek over gelijke kansen in Venlo. De middag staat geheel in het teken van de professional. We bespreken met elkaar over hoe we als dorp het kind kunnen opvoeden. Zien we alle talenten? En benutten we alle kansen voor het kind?

"Het wordt bewust een werkconferentie en heeft de titel 'De professional aan het woord'. Heel praktisch ingestoken, met als doel het gesprek te faciliteren tussen jullie als professionals. Geen plenair verhaal voor de hele groep, maar inspirerende praktijkvoorbeelden uit de eigen omgeving waar je in een kleine groep het gesprek over aangaat."


Bekijk hier het complete programma (ochtend voor bestuurders en leidinggevenden en de middag voor professionals) of meld je gelijk aan via de Gelijke Kansen Venlo Community!

Locatie

  • 't Raodhoes, Blerick-Venlo
  • Antoniusplein 2, 5921 GV Venlo

Terugblik

Welke vragen of aanbod werden er gedeeld?

Opening & arenagesprek

Voorzitter Roel Versleijen en wethouder Frans Schatorjé opende de werkconferentie!

De daaropvolgende uren luisterden bestuurders en leidinggevenden in de zaal naar persoonlijke ervaringen van de professionals. 
Frans Pollux leidde een arenagesprek met experts en professionals over gelijke kansen in de gemeente Venlo. Hieraan namen deel:

Emmie Van Daelen,procesmanager Vastenavondkamp
Bart peeters, Blariacumcollege
Nicole Hamers-Meekels, directeur bs Natuurlijk
Malou Ronken, Kwaliteitscoördinator passend onderwijs
Sanne Pijnenburg-Janssen, leesconsulent bibliotheek
Nicole Handels, professional Spring Kinderopvang
Maud Muitjens, sociaal wijkteam gemeente (gedragskundige)
Jamal Loekatama, Professional Inclusio

Daarna gingen de bestuurders en professionals in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Wat betekent het arenagesprek voor hen en wat gaan zij doen in hun eigen organisatie?

De samenleving van morgen zit vandaag bij ons in de klas!

— Roel Versleijen (voorzitter Stuurgroep Gelijke Kansen Venlo)

Presentatie

Eddie Denessen

Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Deze leerstoel is ingesteld door Sardes, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen en jongeren. Naast zijn bijzonder hoogleraarschap in Leiden werkt Eddie Denessen ook als universitair hoofddocent bij de opleiding Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit, Nijmegen. Hij werd geboren in Tegelen en groeide op in Reuver.

Sessies

De werkconferentie was bewust praktisch ingestoken, met als doel het gesprek te faciliteren tussen jullie als professionals. Geen plenair verhaal voor de hele groep, maar inspirerende praktijkvoorbeelden uit de eigen omgeving waar men in een kleine groep het gesprek over aanging.

Afsluiting

De werkconferentie werd plenair afgesloten door Jaap Litjens, Projectleider Gezondheid van het programma Gelijke Kansen Venlo. Programmamanager Ben Janssen, voorzitter Roel Versleijen en de andere projectleiders Mat Custers (Taal), Koen Kock (onderwijsachterstanden) en Ilse Crompvoets (Leefbaarheid) deelden hun ervaringen tijdens de werkconferentie, nieuwe ideeën die ze zagen voorbijkomen, de verbindingen die werden gelegd tussen de aanwezigen en genoeg hernieuwde kennis en inzichten om de komende periode het programma mee te vullen. Na de plenaire afsluiting hebben alle aanwezigen tijdens de borrel nog na kunnen praten over alles wat deze dag hun heeft gebracht. We kijken uit naar de volgende werkconferentie.

Dank aan alle aanwezigen; de professionals, teammanagers, directeuren, de organisatoren van de diverse sessies, spreker Eddie Denessen, Wethouder Frans Schatorjé, voorzitter programma Gelijke Kansen Venlo Roel Versleijen, Programmamanager Ben Janssen, en de projectleiders Mat Custers, Jaap Litjens, Petra Bulk, Ilse Crompvoets en Koen Kock. Ook dank aan Sander Mattheijssen en Sandra van Dijk voor de organisatie van de werkconferentie.

Ochtendprogramma

Voor wie?

Voor bestuurders, directeuren en leidinggevenden.

08:30

Inloop

09:00

Opening

Wethouder Frans Schatorjé en voorzitter stuurgroep Roel Versleijen

09:10

Gesprek met professionals

Over gelijke kansen in de gemeente Venlo

10:00

Wat kunnen bestuurders en leidinggevenden met de uitkomsten van het gesprek?

10:30

Uitwisseling informatie onderling

Met drinkmoment

11:00

Spreker: Dhr. Eddie Denessen

Over kansenongelijkheid

12:00

Plenaire afsluiting

Wethouder Frans Schatorjé en voorzitter stuurgroep Roel Versleijen

12:15

Informele borrel

Inclusief sandwiches

12:45

Einde van het ochtendprogramma

Middagprogramma

Voor wie?

Professionals uit de regio Venlo, die dagelijks met kinderen/jongeren werken.

13:00

Inloop

13:30

Opening

Wethouder Frans Schatorjé en voorzitter stuurgroep Roel Versleijen

13:45

1e ronde met sessies

14:30

Wissel-, drink- en pauzemoment

14:45

2e ronde met sessies

15:30

Wissel-, drink- en pauzemoment

15:45

3e ronde met sessies

16:30

Plenaire afsluiting

16:45

Informele borrel

17:30

Einde van het middagprogramma

Sandra van Dijk

Kom ook naar het community ontmoetingspunt!

Om zoveel mogelijk verbindingen te initiëren vragen we jou een vraag/vraagstuk mee te brengen. Je kunt deze bij binnenkomst en gedurende de dag inleveren bij het community ontmoetingspunt. Tijdens de conferentie zal het community team proberen je al in contact te brengen met de juiste contactpersoon.